Uprava

Direktor društva – Hrvoje Mandić

Direktor proizvodnje – dipl.ing Darko Mađarević

Kontakt